Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I

I

Kirkerne på Mols og Helgenæs

    ARRANGEMENTER

   GUDSTJENESTER

Læs søndagens tekst  >> Klik her bibelselskabet.dk

  OPSLAGSTAVLEN

Gudstjenester & arrangementer >> Se samlet liste - klik her - Pdf

Kære alle

 

Den seneste tid har kirkerne ikke afholdt gudstjenester m.m. pga. COVID-19-pandemien. Nu har vi af Sundhedsmyndighederne, Kirkeministeriet og biskopperne fået nye retningslinjer for, hvordan den danske folkekirke fremadrettet kan og skal virke som kirke.

Alle kirkelige handlinger (begravelser, bisættelser, dåb, vielser) afholdes, men skal være afholdte indenfor en halv time. De vil være uden fællessang. Kirkesangeren vil dog stadig synge (indtil videre i hvert fald).

Højmessen, som vi kender den, er midlertidig sat på pause. I stedet vil vi, med biskoppens ord, holde ”andagter eller minimalgudstjenester” på maks. 30 minutters varighed.

Dvs. at kirkerne, som det ser ud lige nu, vil holde disse minimalgudstjenester eller andagter søndag formiddag efter den allerede eksisterende gudstjenesteliste. Gudstjenesterne vil være stærkt afkortede, der vil ikke være nadver, og fællessang udgår også.

Vi ved, at det fremstår paradoksalt og mærkeligt at holde kirkerne åbne midt i en pandemi, men det er Sundhedsmyndighedernes afgørelse, at det kan foregå forsvarligt.

Disse nye retningslinjer har ikke nogen foreløbig udløbsdato.

Kirkernes døre vil stadig være åbne for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet, bede en bøn eller lignende.

Vi håber, I har det godt trods alt.

Frygt ikke – tro kun!

De kærligste hilser

Kirkerne på Mols og Helgenæs

To nye
præster på Mols og Helgenæs


>> læs mere (pdf)

 

Løsning

af sogne-

bånd

>> læs mere

Konstituering af de nye menighedsråd

Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat

>> Klik her (pdf)

 

Konfir-

mander

2020

Se

billeder

>> Klik her

Passions-

andagt

         i Tved Kirke

   >>  Se her (YouTube)

Søndagens prædiken

Af sognepræst Anne Louise Hanson

  >> læs her (pdf)

 

 

NYT Pilgrimsvandring

Læs mere  >> Klik her (pdf)

 

 

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel