Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I

I

Kirkerne på Mols og Helgenæs

    ARRANGEMENTER

   GUDSTJENESTER

Læs søndagens tekst  >> Klik her bibelselskabet.dk

  OPSLAGSTAVLEN

Gudstjenester & arrangementer >> Se samlet liste - klik her - Pdf

To nye
præster på Mols og Helgenæs


>> læs mere (pdf)

 

Løsning

af sogne-

bånd

>> læs mere

Konstituering af de nye menighedsråd

Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat

Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat

>> Klik her (pdf)

 

Konfir-

mander

2020

Se

billeder

>> Klik her

Passions-

andagt

         i Tved Kirke

   >>  Se her (YouTube)

Søndagens prædiken

Af sognepræst Anne Louise Hanson

  >> læs her (pdf)

 

 

NYT Pilgrimsvandring

Læs mere  >> Klik her (pdf)

 

 

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel