Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I

I

Kirkerne på Mols og Helgenæs

    ARRANGEMENTER

   GUDSTJENESTER

Læs søndagens tekst  >> Klik her bibelselskabet.dk

   OPSLAGSTAVLEN

Gudstjenester & arrangementer >> Se samlet liste - klik her - Pdf

Se tidligere prædikener og salmer

>> Klik her (Facebook)

Nyt på kirkernes hjemmeside

Se de de nye udvidede tekster om
> Egens, > Agri, > Knebel,
> Rolsø og  > Vrinners Kirker.

 (Se under 'Læs mere')

Kirkerne på Mols og Helgenæs søger nye præster

Her kan du læse mere om vores område, om kirkelivet,
om stillingerne og om præsteboligerne.

>> Kirkerne på Mols og Helgenæs (pdf)

>> Præst i Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat (pdf)

>> Præst i Knebel-Rolsø-Agri-Egens Pastorat (pdf)

 Konfir-

mationer

2020

>> Klik her (pdf)

Grundlovssang - Tved Kirke

>> Klik her (YouTube)

Fælles menighedsråd

på Sydmols og Helgenæs

Tre menighedsråd er blevet til et fælles
Tved-Helgenæs-Vistoft menighedsråd.

 >> læs mere

Gudstjenesteliste

Sommer 2020

>> Klik her (Pdf)

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel