Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I
I

Kirkerne på Mols og Helgenæs

    ARRANGEMENTER

   GUDSTJENESTER

Læs søndagens tekst  >> Klik her bibelselskabet.dk

   OPSLAGSTAVLEN

Gudstjenester & arrangementer >> Se samket liste - klik her - Pdf

Alle gudstjenester og kirkelige aktiviteter er aflyst frem til 13. april

>> læs mere  (pdf)

Betty Højgaard er sygemeldt

Sognepræst Per Bach er indtil videre konstitueret i Betty Højgaards stilling.   >> læs mere  (pdf)

 Konfir-

mationer

2020

>> Klik her (pdf)

Fælles menighedsråd på Sydmols

og Helgenæs

Tre menighedsråd er blevet til et fælles Tved-Helgenæs-Vistoft menighedsråd.  >> læs mere

Knudepunktet i Knebel

Et åbent og levende fællesskab på tværs
af generationer.

>> læs mere (pdf)    /    >> Se YouTube

Nye konfirmationsdatoer

>> læs mere  (pdf)

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I I I I I

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel