Valg til menighedsråd 2020

Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat

    ARRANGEMENTER

   GUDSTJENESTER

Læs søndagens tekst  >> Klik her bibelselskabet.dk

Kirkerne på Mols og Helgenæs

   OPSLAGSTAVLEN

 

Gudstjenester & arrangementer >> Se samlet liste - klik her - Pdf

Nyt på kirkernes hjemmeside

Se de de nye udvidede tekster om
> Egens, > Agri, > Knebel, > Rolsø og 
> Vrinners Kirker.

 (Se under 'Læs mere')

Konfir-

mander

2020

Se

billeder

>> Klik her

Se tidligere prædikener og salmer

>> Klik her (Facebook)

To nye præster

på Mols og Helgenæs
>> læs mere (pdf)

 

Løsning

af sogne-

bånd

>> læs mere

                                            >> Klik her (pdf)

Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

I

I

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel