Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

I

I

Kirkerne på Mols og Helgenæs

Præstebemanding i august-september
>> Læs mere (pdf)

    ARRANGEMENTER

   GUDSTJENESTER

Læs søndagens tekst  >> Klik her bibelselskabet.dk

   OPSLAGSTAVLEN

Gudstjenester & arrangementer >> Se samlet liste - klik her - Pdf

Nyt på kirkernes hjemmeside

Se de de nye udvidede tekster om
> Egens, > Agri, > Knebel,
> Rolsø og  > Vrinners Kirker.

 (Se under 'Læs mere')

To nye præster

på Mols og Helgenæs
>> læs mere (pdf)

 

 Konfir-

mationer

2020

>> Klik her (pdf)

Gudstjenesteliste

Sommer 2020

>> Se her (pdf)

Grundlovssang - Tved Kirke

>> Klik her (YouTube)

Se tidligere prædikener og salmer

>> Klik her (Facebook)

Mulighed
for at sige
farvel til
Jan Schmidt

>> Se her (pdf)

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I

I

I

I

I

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel