Mols og Helgenæs

   GUDSTJENESTER &

   ARRANGEMENTER

   KIRKEBIL

   KIRKEKOR

Konfirmander

Kirkegårde

I Danmark er det af historiske årsager Folkekirken, der driver begravelsesvæsenet i det meste af landet. I København og de større provinsbyer er det dog kommunen.

 

Det betyder, at når der i et sogn – som hos os – kun findes én kirkegård, nemlig Folkekirkens, så har alle borgere i sognet, hvad enten de er medlemmer af Folkekirken eller ej, ret til at blive begravet på kirkegården.

 

Erhvervelse af gravsted på kirkegårdene på Mols og Helgenæs er gratis for medlemmer af Folkekirken. For ikke-medlemmer af Folkekirken betales 9.175,- kr. for en kistegravplads og 4.590,- kr. for et urnegravsted.

 

Har man fået et gravsted på kirkegården, skal man sørge for, at gravstedet vedligeholdes, så det altid fremtræder i pæn stand. Man er naturligvis velkommen til selv at passe sit gravsted. Men man kan også, mod en årlig betaling, lade graveren passe gravstedet. Udover vedligeholdelsen kan man også få udplantet forårs- og sommerblomster på gravstedet. Ligeledes kan man få pyntet gravstedet med gran i november. Grandækningen fjernes så igen inden påske.

 

Priser for ren- og vedligeholdelse samt udplantning af sommerblomster og grandækning fremgår af taksttabel pdf  >> Klik her

 

Gravstedsvedligeholdelse aftales med graveren.

 

Graver ved Knebel, Vrinners, Agri og Egens kirker:

Lene Duun Jensen, tlf. 21 63 43 33, e-mail: graverhuset@knebelkirke.dk

 

Graver ved Tved Kirke:

René Dahlwad Jensen, tlf. 29 62 28 91, e-mail: tvedkg@gmail.com

 

Graver ved Helgenæs Kirke:

Malene Høgh, tlf. 30 70 61 97, e-mail: helgenaesgraver@gmail.com

 

Graver ved Vistoft Kirke:

Jane Thomsen, tlf. 24 26 14 06, e-mail: vistoftkg@gmail.com

 

Legatgravsted

Ønsker man ikke at betale hvert år, kan man oprette et såkaldt ”legatgravsted”. Det vil sige, at man betaler en éngangssum, som dækker vedligeholdelsen i hele fredningsperioden, der for et kistegravsted er 25 år og for et urnegravsted 10 år.

 

Det kan være en god idé at oprette et legatgravsted, når den sidste af éns forældre dør, så man ikke hvert år skal aftale, hvem af arvingerne, der skal betale. Rent økonomisk har det den fordel, at hele summen for et legatgravsted af skifteretten anses for en begravelsesomkostning, så hele beløbet udtages af boet, inden der betales evt. arveafgift.

 

Priser for legatgravsteder fremgår af taksttabel pdf  >> Klik her

 

Legatgravsted oprettes ved henvendelse til kirkeværgen.

 

Kirkeværge ved Agri og Egens Kirker:

Bent Caspersen, tlf. 24 69 38 31, e-mail: skovkvaegmols@hotmail.com

 

Kirkeværge ved Knebel og Vrinners Kirke:

Claus Rasmussen, tlf. 22 89 53 95, e-mail: nulfor@post.tele.dk

 

Kirkeværge ved Tved Kirke:

Erik Lykke Sørensen, tlf. 20 22 13 52, e-mail: elykke@mail.dk

 

Kirkeværge ved Helgenæs Kirke:

Palle V. Nielsen, tlf. 86 35 62 36, e-mail: pvang@mail.dk

 

Kirkeværge ved Vistoft Kirke:

Jan Birk, tlf. 86 35 19 23, e-mail: birk@molsportalen.dk

 

Fællesgrav

Man kan også blive begravet anonymt i fællesgrav. I disse tilfælde skal der altid oprettes legatgravsted. Prisen fremgår af nedenstående taksttabel.

Taksttabel for alle kirkegårdene pdf  >> Klik her

 

Kort over kirkegårdene

Knebel Kirkegård - pdf  >> Klik her

Vrinners Kirkegård - pdf  >> Klik her

Vistoft Kirkegård - pdf  >> Klik her