Mols og Helgenæs

   GUDSTJENESTER &

   ARRANGEMENTER

   KIRKEBIL

   KIRKEKOR

Konfirmander

Tved, Helgenæs og Vistoft sogne har hvert deres menighedsråd, mens Agri, Egens, Knebel og Rolsø sogne har valgt at have ét menighedsråd, nemlig Knebel-Rolsø-Agri-Egens menighedsråd.

 

Vil du vide mere om, hvem der sidder i de enkelte menighedsråd, se mødeindkaldelser/referater, mv. -  klik her:

 

>>   Knebel-Rolsø-Agri-Egens Menighedsråd

>>   Tved Menighedsråd

>>   Helgenæs Menighedsråd

>>   Vistoft Menighedsråd

 

 

 

Hvert sogn eller pastorat har et menighedsråd, der har til opgave, i samarbejde med præsten, at tilrettelægge møder, foredrag og andre kirkelige aktiviteter i sognet/pastoratet samt at vælge præst, når et embede bliver ledigt.

 

Derudover beskæftiger menighedsrådet sig mest med administrative og ledelsesmæssige opgaver, dvs. administration og vedligeholdelse af kirkebygninger, præstegård, mødelokaler og kirkegård.

 

Menighedsrådet er desuden arbejdsgiver for personalet ved kirken såsom graver, organist, kirkesanger samt medarbejdere på kirkegården.

 

Menighedsrådet vælges for en fireårig periode. Der har været afholdt valg i efteråret 2016.

 

Der holdes valg til menighedsrådene i efteråret 2020.

 

Menighedsrådene vælger blandt sine medlemmer:

 

Formand:

Formanden leder menighedsrådsmøderne, har kontakt til de kirkelige myndigheder og er kontaktperson for sognets beboere.

 

Næstformand:

Næstformanden er stedfortræder for formanden, og varetager formandens opgaver i dennes fravær.

 

Kasserer:

Kassereren fører kirkens regnskab.

 

Kirkeværge:

Kirkeværgen fører opsyn med kirkegården og udfærdiger aftaler om legatgravsteder.

 

Kontaktperson:

Kontaktpersonen varetager kontakten med de ansatte ved kirken.

 

Derudover kan menighedsrådene vælge at have andre tillidsposter og udvalg til at varetage opgaverne.

 

 

Menighedsråd