Mols og Helgenæs

   GUDSTJENESTER &

   ARRANGEMENTER

   KIRKEBIL

   KIRKEKOR

Konfirmander

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eget eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via blanketten ”Navneændring”, der enten udleveres af sognepræsten eller kan udskrives >> Klik her. Det er dog en forudsætning, at du har forældremyndigheden over det barn, du ansøger om navneændring for. Der skal vedlægges fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest. Anmeldelse om navneændring sendes eller afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor du bor.

 

Der er indført et gebyr på 510 kr. for alle navneændringer, bortset fra navneændringer i forbindelse med vielser. Gebyret tilfalder IKKE kirken eller præsten.

 

Sognepræsten må ikke påbegynde en navneændringssag, før gebyret er betalt.

 

Du kan indbetale beløbet via Dankort eller via indbetalingskort på posthus eller i bank og vedlægge kvitteringen, når ansøgningen afleveres. Indbetalingskortet følger med, når du udskriver navneændringsblanketten.

 

Du kan ikke indbetale/overføre via netbank.

 

Læs mere om betaling og reglerne for navneændringer >> Klik her.

 

Ønsker du yderligere vejledning, henvender du dig til sognepræsten >> Klik her.