Kirkerne på Mols og Helgenæs

Agri Kirke

Egens Kirke

Knebel Kirke

Rolsø

Vrinners Kirke

Tved Kirke

Helgenæs Kirke

Vistoft Kirke

I I I I I I I

Præster

På Mols og Helgenæs har vi to sognepræster: Betty Højgaard og Jan Schmidt.

Præsterne træffes ikke på mandage, og når de har ferier

SE AKTUELLE FERIER/FRIDAGE  >>KLIK HER Præsternes friweekender og ferier: Betty Højgaard:16. – 17. juni30. juli – 20. augustJan Schmidt passer embedet, tlf. 86 35 21 44 Jan Schmidt:9. juni2. – 23. juli1. – 2. septemberBetty Højgaard passer embedet, tlf. 86 36 55 39

 

Agri-Egens-Knebel-Rolsø Pastorat:

Sognepræst

Betty Højgaard

Agri Præstegård

Gildespollen 3

8420 Knebel

Tlf. 86 36 55 39

E-mail: beh@km.dk

 

Betty Højgaard er født i 1952 og har været præst i Agri-Egens siden 1981, i Knebel-Rolsø siden 2016 og i Ebeltoft, Dråby i perioden  1987-2016.

Betty Højgaard har været med i arbejdsudvalget for Dansk Kirkesang, og var med til at udarbejde ’Tillæg til den danske Salmebog’, som udkom i 1994, og endelig i Salmebogskommissionen frem til udgivelsen af den nye danske salmebog, som udkom i 2002.

Tved-Helgenæs-Vistoft Pastorat:

Sognepræst

Jan Schmidt

Tved Præstegård

Tved Kirkebakke 14

8420 Knebel

Tlf. 86 35 21 44

E-mail: jsc@km.dk

 

Jan Schmidt er født i 1954 og har været præst i de tre sogne siden 1. august 1984.

Han er tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant for præsterne i Syddjurs Provsti og var medlem af Præsteforeningens Hovedbestyrelse 2008 – 2017.

Jan Schmidt har tidligere været formand for skolebestyrelsen på Molsskolen (1990 – 1998) og for Kirkens Korshær på Djursland og mols (1989 – 2014).

 

 

Agri Kirke

Sognevejen 2 Agri

8420 Knebel

Knebel Kirke

Knebel Bygade 72 Knebel

8420 Knebel

Vrinners Kirke

Bygade 2

Vrinners

8420 Knebel

Tved Kirke

Kirkebakke 12

Tved

 8420 Knebel

Helgenæs Kirke

Brøsbjergvej 12 Stødov

8420 Knebel

Vistoft Kirke

Søndre Molsvej 25 Vistoft

8420 Knebel